Samenwerking

Waarom wil ik u helpen?

Ik ben er van overtuigd dat het altijd mogelijk is een gezamenlijk belang te vinden dat het mogelijk maakt om meer te bereiken door samen te werken.

Veel organisaties (bedrijfsleven, overheid, instituten) zijn geworden wat ze zijn doordat hun medewerkers een passie hebben voor hun vak: wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg, engineering, accountancy, ICT, enzovoorts. Hun gedrevenheid en kennis is de basis voor het bestaan èn het succes van deze organisaties.

Maar excelleren in isolatie is niet voldoende om succesvol te zijn. Natuurlijk, je kunt heel goed zijn in je vak. Maar om ècht succesvol te zijn is het steeds belangrijker geworden om je kennis in te zetten als onderdeel van een groter netwerk. Het is belangrijk om je eigen kennis te verbinden aan de excellente kennis van een ander. Zo leidt samenwerking tot het echte succes!

Samenwerking vergt kennis van je (toekomstige) partners; een oprechte interesse in hun uitdagingen en hun sterktes. Samenwerking vraagt dus om nieuwe competenties. Competenties die in niet in alle organisaties al voldoende zijn ontwikkeld. Dat maakt dat de organisatie misschien goed is, maar niet goed genoeg. Het is worstelen om bij de top te blijven of soms, erger nog, om te blijven bestaan. Energie lekt weg, medewerkers raken gedemotiveerd en verschuilen zich in hun eigen veilige wereld. De non-communicatie en non-interventie die hierdoor ontstaat versterkt het probleem en uiteindelijk raakt de organisatie in een negatieve spiraal. Het is zaak dit moment voor te blijven door -op tijd- de juiste interventies te plegen.

In de laatste 20+ jaar heb ik op uitgebreide schaal ervaring opgedaan met het bouwen en onderhouden van allianties door deze zelf op te zetten en door het coachen van teams van medewerkers die iets voor elkaar moesten krijgen met hun stakeholders (zie ook mijn biografie). Ik zie er naar uit deze ervaring in te zetten voor jou en jouw organisatie!

Hoe kunnen we samenwerken?

Als wij gaan samenwerken, dan kan ik een coachende of een leidende rol innemen. In beide gevallen speelt de interactie met (externe) stakeholders een centrale rol in de doelen die bereikt moeten worden.

Advies en coaching

Bij een coachingsopdracht werk ik met individuele medewerkers of teams van medewerkers die aan de slag willen met een klus die meer dan gemiddelde interactie met de stakeholders vereist. Dit kunnen collega’s zijn van andere organisatieonderdelen, maar meestal zijn dat externe stakeholders (klanten, toeleveranciers of anderszins belanghebbenden).

De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van de voorwaarden voor samenwerking: hoe kunnen zowel jij als je stakeholders voordeel halen uit een samenwerking. Dit vereist het stellen van vragen uit oprechte interesse: “Wat houdt jouw partner uit zijn of haar slaap?” ” Wat is het probleem achter het probleem?” Het is belangrijk er achter te komen hoe je haar echt kunt helpen?

In dit proces bouwen we op successen: kleine persoonlijke successen als de basis voor het gezamenlijke grote succes. Ik coach de teams, de teamleden, maar ook hun leidinggevenden naar hun eigen succes, zodat het ook op de langere termijn tot resultaten leidt.

Natuurlijk zijn er allerhande andere vormen van samenwerking mogelijk waarbij ik u en uw organisatie help bij de externe profilering, samenwerking, het bouwen van allianties of bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Maak gerust een afspraak; ik kom vrijblijvend langs om kennis te maken en te bespreken of ik iets voor u kan betekenen!

(Interim) management

Naast advies en coaching, kan ik ook een groot deel van het werk uit uw handen halen door het voorwerk doen voordat de organisatie het weer overneemt. In nauwe samenwerking met u ontwikkel ik complexe (nationale en internationale) projecten of werk ik als interim manager voor nieuwe initiatieven. Gedurende dit proces betrek ik dan de relevante medewerkers om een naadloze transitie naar de organisatie te borgen en het mogelijk te maken dat ik me op zeker moment uit het proces kan terugtrekken.

Ik bouw hierbij op een lange periode van praktische ervaring in het veld, waarbij ik vanuit het contractonderzoek heb gewerkt met industrie en overheid, zowel in Nederland als daarbuiten. In die periode gaf ik leiding aan teams varierend in grootte tot aan instituten met 200-400 medewerkers. Samenwerking met externe stakeholders speelde daarin altijd een centrale rol.

Wat kunt u verwachten?

Er zijn veel verschillende manieren waarop ik uw organisatie kan helpen, zolang er maar een belangrijke rol is weggelegd voor uw (key) stakeholders. Mijn omgeving beschrijft mij als betrokken, integer, flexibel, resultaatgericht, toegankelijk, transparant en betrouwbaar.

Hieronder staat een lijst met voorbeelden van projecten waarbij ik uw organisatie kan ondersteunen. Nog beter is het even contact met me op te nemen zodat we samen kunnen bespreken of ik inderdaad iets voor u kan betekenen en op welke manier mijn hulp voor uw organisatie het meeste waard is.

  • project ontwikkeling
  • markt ontwikkeling
  • bouwen van consortia en allianties
  • samenwerking/samenvoegings processen
  • nationale en internationale workshops (ontwikkelen en faciliteren)
  • process management
  • interim (project) management
  • individuele en groepscoaching