Over Chris Karman

Geboren onder zeeniveau
Chris Karman is geboren in 1968 als de oudste zoon in een gezin met drie jongens. Als lid van een familie van hardwerkende mensen (zijn grootvader was één van de pioniers die de Wieringermeer hebben drooggelegd) werd hij opgevoed met een bescheiden en praktische mentaliteit.

Studeren en werken (of was het andersom?)
Tijdens zijn middelbare school periode bleef Chris zijn bakens verzetten om na MAVO, HAVO en VWO in 1988 biologie te gaan studeren. Na een kleine 5 jaar studeren (waarin hij zijn studiebeurs grotendeels verdiende in de bakkerij waar hij alle weekeinden werkte) mocht hij in 1993 zijn bul ontvangen. Tegen die tijd had hij een goede relatie ontwikkeld met de medewerkers van TNO in Den Helder en had zelfs al een aantal klussen voor hen gedaan. Eenmaal afgestudeerd kreeg hij bij TNO een positie aangeboden als onderzoeksassistent voor het nieuwe werkveld ‘Ecologische Risicobeoordeling’.

Ontwikkeling van een passie
De daarop volgende jaren ontwikkelde Chris zich in het werkveld en ontwikkelde het samen met zijn collega’s tot een internationaal gewaarde expertisegroep met veel klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid. Na diverse functies ingevuld te hebben met toenemende verantwoordelijkheden werd Chris in 2002 hoofd van de afdeling. Al snel werd duidelijk dat Chris een bijzondere passie had voor externe relaties, waarop hij besloot het accountmanagement Industrie op zich te nemen voor TNO (2004).

Positionering van een nieuw instituut
Na de samenvoeging van de mariene onderzoeksinstuten van Wageningen UR en TNO in 2006, verplaatste Chris zijn activiteien naar het nieuwe instituut IMARES. Hij werd daar Manager Business Development en lid van het managementteam. In deze rol werkte Chris met zijn team verder aan de sterke positie van de moeder-instituten in de verschillende markten en hij positioneerde IMARES als een belangrijke speler voor een duurzame maritieme industrie; een nieuwe markt voor het instituut.

Corporate verantwoordelijkheden
De activiteiten van Chris bleven niet onopgemerkt bij de Raad van Bestuur van Wageningen UR, dat hem vroeg de leiding te nemen over de instituutoverstijgende marktontwikkeling. Naast zijn rol in het management team van IMARES werkte Chris daarom in opdracht van de voorzitter van de Raad van Bestuur aan een reeks van activiteiten, waaronder het corporate accountmanagement en speciale projecten zoals de ontwikkeling van het AMS institute. In deze rol werkte Chris nauw samen met de corporate stafdirecteuren, de instituutsdirecties en coachte hij de organisatiebrede markt-trekkers.

Transitie
Per 1 januari 2013 betrok Chris de positie van commercieel directeur (later omgedoopt in ‘Head of Stakeholder Relationships’) van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR, een organisatie met ongeveer 1000 medewerkers. De grootste uitdaging in deze rol was de transitie van een organisatie met een historische achtergrond als input gefinancieerd overheidssintituut naar een marktgeoriënteerd contractresearch instituut. In de jaren daarop realiseerde Chris in de organisatie een sterke ontwikkeling van de klantgerichtheid, wat leidde tot een meer efficiënt acquisitie proces, sterke klantloyaliteit en een verdubbeling van de omzet vanuit het bedrijfsleven.

Zijn passie (be)leven
Klaar voor een nieuwe uitdaging concludeerde Chris in 2016 dat hij zijn kennis ook buiten het toegepaste onderzoek wilde inzetten. Alhoewel afgestudeerd als bioloog, is zijn echte vak en passie het begrijpen en toepassen van zakelijke relaties. Het werken met mensen om, hetzij leidend, hetzij coachend, nieuwe gezamenlijke doelen te bereiken heeft een veel breder toepassingsveld dan het onderzoek alleen. Daarom is Chris gestart met CONEXYS om met zijn passie en ervaring anderen te helpen bij hun uitdagingen!

LinkedIn profiel

Download CV