Succes in Amsterdam!

Succes in Amsterdam!

AMS is een nieuw publiek-privaat instituut in Amsterdam waar talent wordt opgeleid en ingenieurs, ontwerpers, ICT-ers en sociaal- en natuurwetenschappelijke wetenschappers gezamenlijk werken aan de ontwikkeling en valorisatie van interdisciplinaire oplossingen voor grootstedelijke problemen.

Op 2 april 2013 lanceerde de Stad Amsterdam een ontwerpwedstrijd voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. De wedstrijd had als doel een aantal goed doordachte voorstellen te verzamelen om te laten zien hoe zo’n instituut er uit zou kunnen gaan zien. Op 13 september 2013 riep de voorzitter van de jury, voorgezeten door Prof. Dijkgraaf, het voorstel van TUDelft, WageingenUR en MIT uit als de “overtuigende winnaar van de AMS ontwerp wedstrijd”.

Chris leidde samen met Kenneth Heijns (TU Delft) een team met top-mensen uit beide organisaties. Het winnende voorstel van dit team richtte zich op een instituut dat gericht is op de ontwikkeling van ‘urban solutions’ op de belangrijkste stromen in een grootstedelijk gebied (water, energie, afval, voedsel en data). De samenwerking tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven maar ook de inwoners van Amsterdam was hiervoor essentieel.

AMS wordt gevormd door TU Delft, WageningenUR en MIT; gezamenlijk de wetenschappelijke kernpartners, omgeven door een nauwe ring met partners zoals TNO, Amsterdam Smart City, The Waag Society, City of Boston, KPN, Accenture, Alliander, Cisco, ESA, IBM, Shell en Waternet. AMS werkt volgens een open model dat anderen in staat stelt hun visie te delen en mee te doen in het onderzoek en de valorisatie activiteiten, gebruik kunnen maken van de infrastructuur en bijdragen èn profiteren van AMS.

AMS

Comments are closed.